spolupracovníci
Liba Golmannová

Můj amatérský film

Treatment, napsal Karel Čapek, již před mnoha lety.

Obsah myšleného převedeno v podoby jevové. Platí to o filmu i divadle po dnes. Na počátku myšlenka, realizována nápady. Nemluvím o videozáznamové činnosti, která s filmovou tvorbou nemá nic společného! Amatérský film je o vyprávění i o vyjádření se autora o nějaké události, příběhu, poznání apod. Ve formě dokumentární, reportážní, hrané či animované.

Kamera, nástroj dramatického umění, nám ve svém návodu neříká, v kterou dobu zmáčknout ten či onen čudlík. Jen vím, že se u té práce musí i přemýšlet, chceme-li mít hezké dílko. Když jsem, se dozvěděl, že existují soutěže NFT (neprofesionální filmové tvorby) např. Beskydský Ještěr i jiné, začal jsem se zajímat. Chtěl jsem nasbírat co nejvíce zkušeností, co a jak se dá, téměř na koleně udělat.

Začal jsem se zúčastnovat nejen jako divák, ale i jako autor. Pozorně sem poslouchal rozborový seminář pánů porotců, ale i názory jiných autorů. Tak jsem se začal učit a pomalu se zlepšovat.

Krátký či dlouhý film ? Hlavně musíme myslet, pro koho to děláme ?! Jde přece o diváka, aby chudák netrpěl.

Zatím nejůspěšnější film z mé dílny - Napoleonův Ostrov ,, O Korsice,, ,se promítal na sedmi filmových festivalech ve městech ČR. Nikdy jsem nic nevyhrál, neboť FF má celostátní platformu autorů zůčastnujících se. Ale přece jednou zaznamenal jsem ůspěch. O můj film ve Frýdku Místku projevila zájem ředitelka domova důchodců a ostravská televize.

V polední přestávku, se u mého talíře s nudličkovou polévkou a játrovýmí knedlíčky, zastavil pak Šlosar, pan Mráz a paní Urbášková - protagonisté telev. pořadu Náš Venkov. S úsměvem a téměř sborem mně řekli:,,Na Korsiku pojedem ! Poslyšte, tam z toho vašeho kraje, znám nějakého pana Jilíka.,, Povídali jsme si, já jsem si však uvědomoval, jak je ta Morava malá.

V Domě Kultury v Dobříší jsem dostal cenu za střih a diplom. Na přiloženém lístku od odborné komise, pracovníků ČT bylo napsáno: ,,Bylo by škoda nejet dál,,

Dnes je situace taková, že sami organizátoři FF mě osluvují pozvánkou k účasti. Na jaře 2007 mně bylo nabídnuto členství v ČSVF (český svaz pro film a video). Má asi 100 členů z oboru NFT. Organizační sekce kupodivu nesídlí v Praze, nýbrž v Moravských aténách - v městě Kroměříž. ,,Šak ono sa to aji zpívá, že na lásku aji na práci, najlepší só Hanáci.,,

No a ten, kdo mně nevěří, ať o půlnoci k potoku pod Hájka běží. Bublavý i šeptavý, však mnohé napoví.

Filmová povídka, Hradčovská Dědina, o událostech folklorních, bude k vidění, nám nejbližší Uherské Hradiště v Klubu Kultury, Hradební ulice, 24.11.2007.